RB Foundation

Jy Bou Saam

De RB Foundation staat voor Ruud Boekhoorn Foundation. Begin 2019 is deze foundation door mij geïnitieerd met als doel het tot stand brengen, in stand houden en financieel ondersteunen van voorzieningen ten behoeve van de ontwikkeling van gemeenschappen. Dit in het bijzonder op het gebied van ambachtsscholen.

Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang voor de bouw van een ambachtsschool in Groblersdal, 2 uur rijden van Johannesburg, in Zuid-Afrika. Hier staan de drie ambachten timmeren, schilderen en metselen centraal. Ook het waarborgen van de continuïteit van deze ambachtsscholen is een taak voor onze stichting.

Via deze website houden wij jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen en bieden wij ook de mogelijkheid om dit unieke project te ondersteunen.

Bedankt voor jullie aandacht!

Namens het bestuur van de RB Foundation,

Ruud Boekhoorn

Het bestuur